استاندارد دریچه منهول

 

برای کسب اطلاع از انواع دریچه منهول و قمیت آن با متخصصان ما تماس حاصل فرمایید

09128334186

دریچه منهول استاندارد

همه دریچه های منهول باید براساس استاندارد بین المللی bsen124 و استاندارد ملی inso14976 باشد. پتیلن صنعت تولید کننده و فروشنده دریچه های منهول با بهترین

کیفیت و استاندارد.

استاندارد دریچه ها براساس محل نصب در6 کلاس مختلف رده بندی میشود:

class a15:

_ دریچه هایی بانیرو قابل تحمل یک ونیم 1/5تن

_ درپیاده روها ازانها استفاده میشود

 

class b125:

_ دریچه هایی بانیروی قابل تحمل دوازد ه ونیم 12/5تن

_ قابل استفاده درپیاده روهایی که به ندرت خودرو ازان عبورمیکند ودرمحل پارک خودرو

تلفن های تماس با پشتیبانی تلفن های تماس با ما

0912-8334186

0912-7066166

021-66144527
021-66145209

 

class c250:

_ دریچه هایی باتحمل نیرو بیست وپنج 25تن بار

_ استفاده درمحل هایی ک بیشتراز0/5مترباخیابان فاصله ندارد

 دریچه های پتیلن صنعت طبق استاندارد های جهانی وبا بهترین کیفیت وقیمت عرضه میگردد

class d400:

_ دریچه هایی باتحمل چهل40 تن بار

_ برای استفاده درمحل های عبورخودرو , شانه های محکم خاکی

 

class e600:

_ دریچه هایی باتحمل چهل 40 تن بار

_ قابل استفاده درمحل هایی که بارسنگین دارند مانند( بنادر )

 

class f900:

_ درچه هایی باقدرت تحمل نود90 تن بار

_قابل استفاده درمحل هایی که بار ووسایل نقله سنگین وجود دارد (فرودگاه)

تلفن های تماس با پشتیبانی تلفن های تماس با ما

0912-8334186

0912-7066166

021-66144527
021-66145209